Български автори

Приказка

...
Може би ще намерим вълшебното цвете,
дето прави добри чудеса.

Равнодушни недей ни прави.
Ако искаш вземи ни и хляб, и постеля,
топлинка само в нас остави!"...

Страница 2 от 13

Search