Български автори

Пет са знаците на самотната птица

                                          Сан Хуан де ла Крус

Истинската любов

сe разпознава лесно:

тя е с пресъхнали устни

и с недоспали очи, ръцете й са малки,

тя няма глас,

облечена е в старите си дрехи;

тя никога не си отива,

за себе си не пази нищо

и винаги е тъжна и самотна.

 

Стихотворението е предоставено специално за този сайт. Благодарим!

Любене

Ти си будистки храм в планинско езеро, любов моя,

водите ти са бездънни, облаците сияят, небето се

вглежда замечтано по теб и въздъхва, пролетен

цвят пада край лодката ми, когато минавам

през дървени двери, от които ме гледат двама

самураи. Прокарвам пръст по повърхността

на водата, как искам да плувам, да цопна

в недрата ти бистри, да крещя от студено,

да събудя в покоя безмълвен ума и сърцето.

Чужди езици

С всяко влюбване
проговарям чужд език.
Първо съм Аз, идваш Ти,
после Ние,
следват глаголите,
прилагателните,
които водят
към най-различни епитети.
Последни са времената –
...

Страница 6 от 13

Search